The Secret Prince in Vietnamese

Chapters 1-37 Câu chuyện cho trẻ em trong thời gian khó khăn – Câu chuyện giúp đỡ cha mẹ trong mùa COVID-19 – Hoàng tử bí mật Tác giả: Kim Allsup – từ ngày 15 tháng 3 năm 2020Người dịch: Bùi Mai Anh – Hiệu đính: Phan Lê Minh Chúng tôi là Bùi Mai Anh, có con đang học trường mầm…

The Secret Prince in Bulgarian “Тайният Принц” – Български език

Chapters 1-5 The Secret Prince – Тайният принц The Magic Shirt -Вълшебната риза (Chapter One – Глава 1 ) Никой в училище не знаеше, че Рондуин е младият принц, живеещ в големия златен замък, който беше толкова висок, че кулите му се виждаха от селото. Принцът имаше скринове, пълни със селски дрехи, които носеше в училищни дни. Той настояваше, кралският…